Övertramp

Design of the book jacket.

Client: Söderströms förlag